Veelgestelde vragen

 • + Wat is een Project Manager?

  Een project manager is het aanspreekpunt voor zowel de bouwheer als de verschillende leden van het bouwteam en de aannemers. 

  Een diepgaande kennis van het project maakt van een project manager de partij die alle andere aanwezige partijen gaat sturen om tot resultaten te komen op gebied van planning, budget en kwaliteit.

  Een greep uit het takenpakket van de project manager:

  • beheren en beheersen van het totale bouwproces van vastgoedprojecten, dit van bij het ontwerp tot de definitieve oplevering
  • opstellen en bewaken van planning, budgetten en kwaliteit
  • technische en administratieve opvolging
  • centrale figuur van het bouwteam en schakel tussen enerzijds de opdrachtgever/bouwheer en anderzijds de architect, het studiebureau, de aannemers en onderaannemers,...
  • motor van het project door het bouwteam aan te sturen, te leiden, te motiveren en taken te delegeren
  • een troubleshooter die het hoofd biedt aan verschillende mogelijke hindernissen/risico’s en voor een gepaste oplossing zorgt
 • + Wat is de toegevoegde waarde van een Project Manager?

  Er wordt ons vaak gevraagd welke meerwaarde we als projectmanager hebben in vergelijking met de andere partijen van het bouwteam.

   

  Een projectmanager heeft een totaal andere rol en is volledig complementair met de architecten en studiebureaus waarvan de specifieke taak meestal iets meer gekend is dan de missie van de projectmanager.

   

  Als projectmanager zorgen we ervoor dat er coördinatie is tussen de partijen, dat de vooropgestelde doelen van timing, kwaliteit en budget worden gehaald en dat erop wordt toegezien dat iedere medewerker van het team zijn taak naar behoren uitvoert. En indien dit niet gebeurt, dat er tijdig wordt ingegrepen.

   

  Wij  zijn de managers van het project die, samen met het team dat ter beschikking staat, het project tot een goed einde brengen.
  We beseffen zeer goed dat je zonder de andere teamleden geen goede resultaten kunt behalen. 

   

  In team samenwerken met architecten en studiebureaus, dat is de visie van ALIAS Real Estate Consultancy.

 • + Wat is de rol van een Project Manager?

  De project manager is de schakel tussen het bouwteam en de opdrachtgever en de communicatie
  van en naar de opdrachtgever toe gebeurt dan ook via hem.

  Het opdrachtgevend bestuur staat in direct contact met de project manager die
  een team leidt en aanstuurt, rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever. De
  project manager zal de opdrachtgever vertegenwoordigen in de vergaderingen zonder evenwel
  beslissingen te nemen in zijn plaats behalve als hij hiervoor een schriftelijk mandaat krijgt.

  Langs de andere kant is de project manager ook het aanspreekpunt van alle andere partijen,
  inclusief aannemer en hij is ook de persoon die de verschillende leden van het bouwteam laat
  overleggen met elkaar, die op de hoogte is van alle aspecten van het project op alle niveaus.

  De project manager bewaart het overzicht zodat de andere partijen zich op hun
  specifieke missie kunnen concentreren.