Quality management

Het bewaken van de kwaliteit van de uitgevoerde werken door de (onder)aannemer(s).