Project Management

Projectmanagement is het beheren en beheersen van het totale bouwproces van voor het ontwerp tot en met de definitieve oplevering. Tijdens dit hele proces wordt er nauw samengewerkt en gecommuniceerd met alle partners in het project.

Budgetbeheer, planning en kwaliteit zijn hierbij de stokpaardjes van de Project Manager.

Taken van een PM zijn :

Voor de uitvoering

 • opmaak van een programma van eisen voor de bouwheer
 • opzetten van een bouwteam (keuze architect, ingenieurs en studiebureaus, aannemers)
 • ontwerp bijsturen naar wens van de bouwheer
 • ontwerp laten vertalen naar degelijk werkbare uitvoeringsdocumenten en naar een werkbudget
 • overleg met de verschillende instanties tot het bekomen van de verschillende vergunningen
 • sturen van de aanbestedingsprocedure

Tijdens de uitvoering

 • vergaderingen voorzitten
 • aanspreekpunt zijn van tussen bouwheer en bouwteam (architect, ingenieurs, aannemer)
 • planning doen respecteren
 • budgetbeheer
 • technische uitvoering controleren
 • administratief de lijnen uitzetten
 • de wensen van de bouwheer overbrengen naar het bouwteam
 • beheer van de meer- en minwerken

Na de uitvoering

Onze klant bijstaan bij de voorlopige en definitieve oplevering