Financiële haalbaarheidsstudies

Opmaak van financiële haalbaarheid van projecten, maken van bouwkostramingen, maken van ramingen betreffende vastgoedontwikkelingen.