Bouwkundige expertises

Privaat & gerechtelijk

Het analyseren van technische en juridische problemen inzake vastgoed en bouw en het voorstellen van oplossingen of minnelijke schikkingen tussen de verschillende partijen.

Inrichtingswerken / Herinstaatstellingen

Na de inhuurname van de nieuwe kantoorruimtes kunnen we de huurder bijstaan om ontwerpen en plannen op te stellen samen met een interieurarchitect, al dan niet via een Design & Build  formule om zo te voldoen aan de wensen en noden van de klant

Als uw PM houdt Alias tijdens de werken het budget, de timing en kwaliteit nauwlettend in de gaten.

Op het einde van de huurovereenkomst kan Alias, in opdracht van de huurder en/of eigenaar, zorgen voor de herinstaatstelling van de kantooroppervlakte.

Technische Due Diligence

Bij het aan- of verkopen van vastgoed is naast een grondig juridisch onderzoek een technisch onderzoek onontbeerlijk. Alle mogelijke technische risico’s, alle bevindingen, aangevuld met eventuele speciale onderzoeken worden door Alias gepresenteerd in een overzichtelijk rapport waarmee u stevig staat bij al uw onderhandelingen in uw vastgoedtransacties.

Opleveringen (voorlopige / definitieve)

Alias staat haar professionele en residentiele klanten bij tijdens de voorlopige en/of definitieve oplevering van een nieuw gebouw om de eventuele zichtbare gebreken en/of afwijkingen van het lastenboek te inventariseren.